XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX822 v2.4.2 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 3 days 00:18:16
   All Modules A to Z are AMBE3000x16CH transcoded (8 simultaneous) DSTAR⇔DMR⇔C4FM @YSF #39864
AllStar Link
NODE : 55087
DMR TG 520820
AMBE!!!
A
Chantaburi

DMR TG 520822
AMBE!!!
C
Chiang Rai


AMBE!!!
F
Bangkok 145.175

DMR TG 520175
AMBE!!!
M
Phangnga


AMBE!!!
PAMBE!!!
Z
HS6KLJ-D
HS6TFM-C
HS4NDU-C
E25GW-C
HS3CAG-B
HS3EPE-C
E25LVV-P
HS2BMI-C
E25GW-R
HS7XGW-C
E24XQO-C
E25IGG-C
HS3CAG-C
HS2OCE-C
HS4WKB-C
HS1FMX-C
HS1XRD-H
E29QZB-B
E29HX-C
E29QZB-C
E29UOO-C
HS5XLY-H
   สำหรับเพื่อนที่ปกติใช้งานระบบ DMR แล้วปัจจุบันใช้งานไม่ได้ ปัญหาเกิดจากต้องตั้งรหัสผ่านในทุก ๆ อุปกรณ์นะครับ หากติดปัญหาให้ติดต่อผมมาได้ครับ
WELCOME TO XLX822
# Flag Last heard Listening on Callsign Suffix Via / Peer DMR ID NXDN ID NAME from radioid.net DPRS
1 ThailandThailand 22.10.2021 11:32:56 MHS1FMXDMR XLX822 G / BM5151 5201226 969 Sahadsa Nilkamhang, Chiang Rai, Thailand
2 ThailandThailand 22.10.2021 11:30:34 CHS4WKBSUK HS4WKB C 5200583,5200592 Thongsuk Ladlao, Bangkok, Thailand
3 ThailandThailand 22.10.2021 11:30:06 CHS2OCEDSTA HS2OCE C 5200985 1214 Bampen Temprom, Chon Buri, Thailand
4 ThailandThailand 22.10.2021 11:23:18 CHS3CAGDONG HS3CAG C 5201186 2186 Thongchai latthi, Buri Ram, Thailand
5 ThailandThailand 22.10.2021 11:11:03 CHS7XGWICOM HS7XGW C 5201392 2194 Payoon Lohanha, Suphan Buri, Thailand
6 ThailandThailand 22.10.2021 10:57:04 XHS9HVJ9700 HS9HVJ H นายสวัสดิ์ มาเอียด, สงขลา,
7 ThailandThailand 22.10.2021 10:52:22 MHS1XRDJACK HS1XRD H 5200859,5200863 Prarinya Mohpasit, Bangkok, Thailand
8 ThailandThailand 22.10.2021 10:50:46 PE29UOONOT E29UOO C 5200728 603 Sirin Sainamsai, Bangkok, Thailand
9 ThailandThailand 22.10.2021 10:48:03 CE25IGGVINI E25IGG C พระครูธรรมวงศ์วรางกูร วินัย รัตนะด่านจาก, จัน, Thailand
10 ThailandThailand 22.10.2021 10:47:43 CE24XQOKANG E24XQO C นายพงศธร สมบูรณ์ผล, จันทบุรี,
11 ThailandThailand 22.10.2021 10:44:53 CHS2QEAID51 E25GW C 5200803,5200804 Apichart Makasit, Chanthaburi, Thailand
12 ThailandThailand 22.10.2021 10:31:33 CHS2BMI HS2BMI C 5200883,5201027 31902 Suttipong Tanuphon, Trat, Thailand
13 ThailandThailand 22.10.2021 10:31:30 CHS0HUKAEE HS0HUK H นายเสริมพงษ์ ตาลกุล, กรุงเทพมหานคร,
14 ThailandThailand 22.10.2021 10:17:13 RE20FWFDMR XLX822 G / BM5151 5200608,5200888 Tempark P., Samut Prakan, Thailand
15 ThailandThailand 22.10.2021 09:53:55 ZHS5XLYO HS5XLY H 5200410 Chairat Kanta, Samut Prakan, Thailand
16 ThailandThailand 22.10.2021 09:52:25 PE29QZBNUI E29QZB C 5200461,5201236 Dusit Katekaew, Phangnga, Thailand
17 ThailandThailand 22.10.2021 09:52:16 PE25EOWMARK E25EOW C 5201120 Mahamad Jehma, , Thailand
18 ThailandThailand 22.10.2021 09:17:58 QE29JCHRAT E29JCH C 5200508,5200514 656 Chalongrat Sutthiwanich, Chumphon, Thailand
19 ThailandThailand 22.10.2021 09:13:55 CHS3EPEID51 HS3EPE C 5201197 Put Tingaum, Rayong, Thailand
20 ThailandThailand 22.10.2021 09:11:41 CHS3GEH9700 HS3GEH C 5200355,5200359 29171 Phaisan Charanai, Yasothon, Thailand
21 ThailandThailand 22.10.2021 08:58:30 PHS1WPRV82T HS1WPR C 5200426 Viroj Charoensit, Bangkok, Thailand
22 ThailandThailand 22.10.2021 08:37:23 CHS1XSAJAI HS1XSA H 5200915,5200916 2197 Prakob Thepphan, Udon Thani, Thailand
23 ThailandThailand 22.10.2021 08:25:56 ME21EYYDMR XLX822 G / BM5151 5200950 1615 Rittee Tadsanawiroon, Bangkok, Thailand
24 ThailandThailand 22.10.2021 07:44:50 PHS0GWLDVSW HS0GWL T 5200320,5200585 605 Thanin Prasertkarn, Ranong, Thailand
25 ThailandThailand 22.10.2021 07:41:22 FHS5TXBCR HS5TXB C 5200808 Mr. Yotsat Sripanya, Chiang Rai, Thailand
26 ThailandThailand 22.10.2021 07:22:36 PE29HXOHM E29HX C 5200447,5200907 47901 Ruttaaut Hiranyathiti, Phetchaburi, Thailand
27 ThailandThailand 22.10.2021 07:21:27 RE25ECYDMR XLX822 G / BM5151 5200415,5200926 Pitupong Kliangsan, Pathum Thani, Thailand
28 ThailandThailand 22.10.2021 07:17:04 AHS6KLJ HS6KLJ K 5200194,5200569 Mr. Tipakon Kamon, Bangkok, Thailand
29 ThailandThailand 22.10.2021 06:49:41 RE27ASYDMR XLX822 G / BM5151 5200531,5200540 2219 SOMPORN BOONRIN, Saraburi, Thailand
30 ThailandThailand 22.10.2021 06:39:07 MHS7IMTDMR XLX822 G / BM5151 5201121 1017 Deerek Wanakam, Suphan Buri, Thailand
31 ThailandThailand 22.10.2021 06:28:24 CHS2UJE E25GW C 5200860,5200862 Panupong Kajornchip, Chanthaburi, Thailand
32 ThailandThailand 22.10.2021 05:15:52 PHS3YXTCHAI E25BG C 5200422,5200449 7893 SOMCHAI BAIPHIMAI, , Thailand
33 ThailandThailand 22.10.2021 03:31:24 CHS2YQZLEK HS2YQZ C 5201166 Mr.Passagorn Phumphuang, Chanthaburi, Thailand
34 ThailandThailand 22.10.2021 03:00:13 ZE20HDIID51 E20HDI P 5201023 Sm1 Aek Chimngamkham, Bangkok, Thailand
35 ThailandThailand 22.10.2021 00:52:12 CHS2ZVPAOR HS2ZVP C นายสุรศักดิ์ ลิขิตเลิศวีรกุล, จันทบุรี, Thailand
36 ThailandThailand 22.10.2021 00:44:14 CHS9ABOID51 HS9ABO C 5201194 874 Thanet Aroon, Songkhla, Thailand
37 ThailandThailand 21.10.2021 23:02:14 CHS2XBBONE HS2XBB C 5201260 Kobchao Xbb, , Thailand
38 ThailandThailand 21.10.2021 21:11:49 ME24GHFID51 E24GHF C 5201381 2158 Pichai srithongkam, Trat, Thailand
39 ThailandThailand 21.10.2021 20:04:29 RE25JNRDMR XLX822 G / BM5151 5200951 Thanachai Laohakultham, Bangkok, Thailand
40 ThailandThailand 21.10.2021 19:54:28 ZE25NAKGO E25NAK C 5201263 Guntawat KRISORN, Nonthaburi, Thailand

   ระบบ DSTAR เชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อผ่าน UR หรือ Your Callsign ในเครื่อง Icom เช่น REF822CL สำหรับโมดูล C และ REF822LL สำหรับโมดูล L   
   ระบบ DMR เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน DMR TG 520822 โมดูล C, TG 520175 โมดูล M, TG 52002 (RAST) โมดูล R   
   สำหรับการเชื่อมต่อระบบ DMR ในโมดูลอื่น ๆ ให้ใช้การตั้งค่า DMR ใน Pi-STAR เป็นแบบ DMR Gateway แล้วเลือกเชื่อมต่อไปยัง XLX_822 ที่โมดูลต่าง ๆ A-Z   
   ระบบ C4FM เชื่อมต่อผ่าน YSF #39864 แล้วใช้คำสั่งเลือกในระบบ Wires-X ได้ทุกโมดูลตั้งแต่ A-Z   

ภาระกิจเร่งด่วน โทร. 081-7587999
หรือ ติดต่อผ่าน LINE
QR Code LINE HS2BMI QR Code LINE Openchat Digital Mode XLX822 QR Code LINE Openchat AllStar Link


FACEBOOK XLX822

www.dstarthailand.com

E-MAIL : hs2bmi@gmail.com