โหลด Applicaton ชื่อ BlueDV AME


เปิด Application พร้อมอนุญาตให้ให้การบันทึกเสียงเมื่อเปิดใช้ BlueDV


กด SETUP เพื่อเริ่มการตั้งค่า


เริ่มทดสอบการเชื่อมต่อไปยัง AMBE Server


ทดสอบใช้งานระบบดิจิตอล DSTAR


ทดสอบใช้งานระบบดิจิตอล DMR